SAMARBEID: Positiv Trafikkskole og Bønes Idrettslag har inngått et samarbeid. – Vi håper avtalen blir bærekraftig for begge parter, og vi tror at dette kan bli et fruktbart samarbeid i mange år, sier daglig leder i Positiv Trafikkskole, Ove Sagen-Hafstad (t.v.) og daglig leder i Bønes Idrettslag, Kim Davidsen.
SAMARBEID: Positiv Trafikkskole og Bønes Idrettslag har inngått et samarbeid. – Vi håper avtalen blir bærekraftig for begge parter, og vi tror at dette kan bli et fruktbart samarbeid i mange år, sier daglig leder i Positiv Trafikkskole, Ove Sagen-Hafstad (t.v.) og daglig leder i Bønes Idrettslag, Kim Davidsen.

Positiv Trafikkskole samarbeider med Bønes idrettslag

– Vi har gjennom våre 15 år i Positiv Trafikkskole hatt mange elever fra Bønes-området. Når vi nå inngår en langsiktig avtale med Bønes Idrettslag, vil vi bidra både økonomisk og faglig, sier daglig leder Ove Sagen-Hafstad.

– Vi har et veldig godt inntrykk av Bønes Idrettslag. Det er en seriøs klubb som har jobbet godt over tid, sier Sagen-Hafstad.

Nå håper han at avtalen mellom Positiv Trafikkskole og klubben på Bønes, vil skape positive resultater for begge parter.

Opptatt av foreldresamarbeidet

– Vi bidrar både økonomisk og faglig, og vil legge til rette for at klubbens medlemmer kan dra nytte av vår kompetanse innenfor trafikkopplæring, sier Sagen-Hafstad, som selv er oppvokst i Fyllingsdalen.  

Helt konkret handler det om årlige informasjonsmøter om trafikkopplæring, og å holde trafikale grunnkurs og båtførerkurs for klubben. Dessuten er den daglige lederen opptatt av å kurse foreldrene til å bli dyktige ledsagere ved privat øvelseskjøring.  

Vi er veldig opptatt av foreldresamarbeidet. Både elev og foresatte mottar rapport på e-post etter hver time hvor det fremkommer hva som er lært, hvordan dette har gått og dessuten hva som bør øves på til neste time. 

– Videre får våre elever gratis tilgang til Teorifilm.no. Dette er et produkt som er utviklet av Positiv Trafikkskole, og som inneholder filmer og teoritester av alle øvelser som eleven skal lære. Denne kan man se direkte på smarttelefonen, slik at elevene er best mulig forberedt før de kommer til time hos oss. Vi opplever at elevene kommer til undervisningen med en helt annen trygghet etter å ha sett film, og vi oppfordrer også foreldre til å se filmene, slik at de får innsyn i hva ungdommen deres skal lære. Slik blir dette et samarbeid mellom trafikklærer, elev og foreldre, forteller Ove Sagen-Hafstad. 

Et idrettslag i vekst

Daglig leder i Bønes Idrettslag, Kim Davidsen, er glad for samarbeidet.

– Positiv Trafikkskole er en seriøs bedrift med stort nedslagsfelt i Bønes-området. Når vi nå jobber med å utvikle klubben og går ut i markedet for å knytte til oss samarbeidspartnere, er det naturlig å snakke med Positiv Trafikkskole. Vi håper avtalen blir bærekraftig for begge parter, og vi tror at dette kan bli et fruktbart samarbeid i mange år. 

Bønes Idrettslag er i vekst, og jobber med å øke medlemstallet ytterligere. 

– Vi er nå 820 unike medlemmer i Bønes IL der mange spiller både fotball og håndball, og vi ønsker å øke aktiviteten og tilbudet til barn og ungdom på Bønes. Som breddeklubb har vi et samfunnsansvar, og vi er opptatt av at alle skal med og at ingen på Bønes skal falle utenfor, sier Kim Davidsen.

FAKTA OM POSITIV TRAFIKKSKOLE

  • Positiv Trafikkskole har i dag ti lærere på bil. Ni mannlige og en kvinnelig trafikklærer. Utover dette har vi flere moped og båtfører-instruktører. Vi tilbyr opplæring på bil, manuell og automat, førerkort på henger og på moped. Vi er også stor på båtførerprøven. 
  • Positiv Trafikkskole ble i 2018 godkjent praksissted for Trafikklærerstudiet ved OsloMet. Vi har to godkjente praksisveiledere, og er eneste skole på Vestlandet som har denne godkjenningen. Vi er stolte av å utdanne fremtidens trafikklærere. 
  • Skolens slagord er: «Vi får deg i mål» For oss er det viktig at vi kan tilby et proft opplegg for elever og foresatte. Vi er faktisk en av få skoler som tilbyr teorikurs. Våre kurs har både fornøyd- og bestått-forsikring. Vi tilbyr også spesialtilpassede teorikurs for elever som har spesielle behov.
  • Positiv Trafikkskole er også utvikleren bak suksessen Teorifilm.no, som i dag benyttes av trafikkskoler over hele landet. Produktet, som har en verdi på 2000 kroner, er gratis for våre bil-elever. Teorifilm gjør det det mulig for elev å forberede seg til en kjøretime direkte på sin smarttelefon på vei til timen. Filmene gjør det også lettere for foresatte å sette seg inn i hva som skal læres. 
  • Både elev og foresatte mottar rapport på e-post etter hver time hvor det fremkommer hva som er lært, hvordan dette har gått og hva som bør øves på til neste time.