POSITIV GJENG: Leif Erik Solbakken (t.v.) er far til Veline (18) og Sunniva (19). Begge har tatt sertifikatet etter å ha gått på Positiv Trafikkskole, og familien Solbakken er veldig fornøyd med trafikklærer Sindre Aamelfot og trafikkskolen på Wergeland. – Gjennom rapportene vi har fått etter hver kjøretime fikk jeg full oversikt over hva som ble gjort og hva vi skulle øve på til neste time. Teorifilm.no var også til god hjelp for både ungdommene og meg som far. Det var ikke alltid de fortalte så mye om hvordan kjøretimene hadde gått, men med rapporter og Teorifilm.no fikk jeg den informasjonen som jeg ønsket, sier Leif Erik Solbakken.
POSITIV GJENG: Leif Erik Solbakken (t.v.) er far til Veline (18) og Sunniva (19). Begge har tatt sertifikatet etter å ha gått på Positiv Trafikkskole, og familien Solbakken er veldig fornøyd med trafikklærer Sindre Aamelfot og trafikkskolen på Wergeland. – Gjennom rapportene vi har fått etter hver kjøretime fikk jeg full oversikt over hva som ble gjort og hva vi skulle øve på til neste time. Teorifilm.no var også til god hjelp for både ungdommene og meg som far. Det var ikke alltid de fortalte så mye om hvordan kjøretimene hadde gått, men med rapporter og Teorifilm.no fikk jeg den informasjonen som jeg ønsket, sier Leif Erik Solbakken.

Privat øvelseskjøring: – Det er smart å komme i gang tidlig

– Kom i gang med privat øvelseskjøring så tidlig som mulig så lenge eleven er motivert, sier Sindre Aamelfot, faglig leder ved Positiv Trafikkskole. Han er opptatt av å opprette et godt samarbeid med både elev og foreldre.

Statens Vegvesens råd er at eleven har minst 140 timer med øvelseskjøring totalt innen oppkjøringen.  

– Det mest gunstige er at man begynner med kjøretimer minimum ett år før man tenker å ta sertifikatet, og gjerne enda tidligere, parallelt med privat øvelseskjøring, sier Sindre Aamelfot.

For ham og trafikkskolen er samarbeidet med foreldre, eller ledsager, veldig viktig. Det er ikke alltid foreldre som øvelseskjører, det kan like gjerne være besteforeldre, en onkel eller en venn. Ledsager må være over 25 år og hatt førerkortet sammenhengende de siste fem årene.

Motivasjon er et nøkkelord

Å ta et førerkort er for de fleste en omfattende prosess som stjeler tid i en for mange allerede krevende skole- eller jobbhverdag. Derfor er motivasjon viktig for at veien til mål skal bli en fin opplevelse for alle parter.

– Ikke alle er klare for å starte prosessen på 16-årsdagen. Det kan lønne seg å lodde stemningen og ta en prat rundt hvor mye tid elev og foresatte har til øvelseskjøring. Vi opplever at flere utsetter oppstart til de er mellom 17 og 18 år. Dette ser jeg som helt uproblematisk da mange da er mer moden og motivert for oppgaven, sier Aamelfot.

Foreldre bør være med

Han anbefaler foreldre å være med på en av de første kjøretimene, der de sitter i baksetet og observerer hva som skjer og hvor listen kan legges.

– Mange elever som kommer til oss og ikke har kjørt noe særlig før, sier at det vanskeligste er å kjøre i rundkjøringer. Det er naturlig, men det er jo lenge til eleven skal være god til å kjøre i rundkjøringer. Noen foreldre gjør den feilen at de legger listen litt for høyt i starten, mens vi starter med det grunnleggende og bygger derfra. Med foreldre i baksetet har vi muligheten til å kommunisere dette, si litt om hva som kan være en fornuftig start, hvilke øvingsområder som bør vektlegges og hva som er en fornuftig progresjon for eleven, sier Aamelfot.

– Når eleven har gjennomført et trafikalt grunnkurs, tilbyr vi ledsager, ofte en forelder, tilbud om å være med på et ledsagerkurs. Dette kurset har som formål å gjøre ledsager mer bevisst på hvordan man skal legge til rette for den private øvelseskjøringen. Dette er et populært kurs hos oss, der de aller fleste sitter igjen med gode tips og føler seg tryggere.

Det er ikke til å legge skjul på at noen ledsagere er litt engstelige når de skal ut i trafikken med sin sønn eller datter. Ungdommene ønsker også å føle seg trygge, kanskje mer nå enn for ti-femten år siden. Så relasjonen trafikkskole, elev og hjem er viktig.

– Derfor sender vi en rapport til elev og ledsager på epost etter hver kjøretime. Der står det hva som er blitt gjennomført, hvordan det har gått, hva som har gått bra, og hvilke forbedringspotensiale eleven har. I tillegg står det i rapporten hva som skal skje på neste kjøretime, samt hvordan eleven kan forberede seg.

Hensikten er at eleven og ledsager skal kunne øve videre på det nye eleven har lært, og kunne forberede seg på det som skal skje neste gang.

– Slik ønsker vi også å få opp effektiviteten, sier Aamelfot.  

Øvelser på Teorifilm.no

Positiv Trafikkskole har derfor utviklet Teorifilm.no. som i dag benyttes av 40 trafikkskoler i hele landet. Her kan eleven vi sin smarttelefon se filmer som viser alle øvelsene man skal kunne før en oppkjøring.

– Har vi øvd på rundkjøringer ønsker vi at eleven, og gjerne også ledsager, skal se filmen om rundkjøringer, samt en film som viser trafikale situasjoner som vi skal gjennom i neste kjøretime. Slik får både elev og hjem en oppfølging på det vi har jobbet med, og forberedelse til det vi skal i gang med neste gang vi møtes.

Kort oppsummert er det smart å være tidlig ute og begynne øvelseskjøringen et godt år før man ønsker å kjøre opp.

– Elever som gjør det, viser større trygghet og selvsikkerhet den dagen de kjører opp enn en elev som kontakter oss tre måneder før 18-årsdagen. Frykten for å ikke bestå oppkjøringen er ofte litt større dersom man har vært ute i siste liten, kontra om man bruker lenger tid. Erfaringen man får gjennom et år er viktig. Kostnaden på førerkortet blir omtrent den samme. Det er dessuten lettere å legge til rette for kjøretimer utenom skoletid eller arbeidstid dersom man begynner tidlig, sier Aamelfot.  

Far er fornøyd

Som fotballtrener for barn og ungdom gjennom flere år, vet Leif Erik Solbakken hvor viktig det er å møte ungdommen på deres premisser.

– Dette kan overføres til trafikkskoler. Det handler om å forstå ungdommens humor og forsøke å skape en god kjemi. Trives du med trafikklæreren, så skapes grunnlaget for en positiv opplevelse, og døtrene mine trives veldig godt med Sindre, forteller Solbakken.

Han er far til Veline (18) og Sunniva (19). Begge har tatt sertifikatet etter å ha gått på Positiv Trafikkskole, og førstnevnte besto nylig oppkjøringen på 18-årsdagen.

– Så det er god stemning hjemme. Selv er jeg også veldig fornøyd med Positiv Trafikkskole. Gjennom rapportene vi har fått etter hver kjøretime fikk jeg full oversikt over hva som ble gjort og hva vi skulle øve på til neste time. Teorifilm.no var også til god hjelp for både ungdommene og meg som far. Det var ikke alltid de fortalte så mye om hvordan kjøretimene hadde gått, men med rapporter og Teorifilm.no fikk jeg den informasjonen som jeg ønsket.  

– Kommer du til å anbefale Positiv Trafikkskole til andre?

– Absolutt. Nå skal døtrene mine også ta båtførerbeviset hos Positiv. Trafikkskolen på Wergeland får de varmest anbefalinger fra oss, sier Leif Erik Solbakken.

Tilbudspakker: https://www.positiv-trafikkskole.no/kurs-og-pakker/tilbudspakker-kl-b/

 

VÆR TIDLIG UTE: – Det smart å være tidlig ute og begynne øvelseskjøringen et godt år før man ønsker å kjøre opp, sier faglig leder ved Positiv Trafikkskole, Sindre Aamelfot.
VÆR TIDLIG UTE: – Det smart å være tidlig ute og begynne øvelseskjøringen et godt år før man ønsker å kjøre opp, sier faglig leder ved Positiv Trafikkskole, Sindre Aamelfot.

Bli elev!

Har du spørsmål, eller ønsker å starte som elev hos oss?

Ring 469 78 888 eller benytt skjemaet under, så ringer vi deg.