TETT PÅ BRANSJEN: – At undervisningen foregår på en trafikkskole gjør at vi kommer tett på bransjen fra første dag, og får innsyn i hvordan det er å jobbe på en trafikkskole, sier Andreas Frøynes og Annhild Mortveit (t.h). Her sammen med Birte Søilen, som er praksisveileder for studentene ved Positiv Trafikkskole.
TETT PÅ BRANSJEN: – At undervisningen foregår på en trafikkskole gjør at vi kommer tett på bransjen fra første dag, og får innsyn i hvordan det er å jobbe på en trafikkskole, sier Andreas Frøynes og Annhild Mortveit (t.h). Her sammen med Birte Søilen, som er praksisveileder for studentene ved Positiv Trafikkskole.

Utdanner fremtidens trafikklærere

Har du lyst til å bli trafikklærer og ta utdannelsen i Bergen fra høsten 2022? Positiv Trafikkskole samarbeider med OsloMet, og praksisen får du på Wergeland. – Her kommer du tett på bransjen fra første dag, sier elevene Annhild og Andreas. Å komme inn på denne linjen er imidlertid ikke enkelt da det normalt krever et karaktersnitt på over 5.

Trafikklærerstudiet tilbys ved to universiteter i Norge: Hos Nord Universitetet i Stjørdal og OsloMet i Lillestrøm. På førstnevnte skole har de egne biler og øvingslærere på skolen, og trafikkskolen drives på universitetet. Hos OsloMet foregår praksisen hos samarbeidsskoler. Fjernundervisning på Skype gjør at de kommende trafikklærerne kan være bosatt i Bergen mens de fullfører løpet.

Positiv Trafikkskole er eneste trafikkskole på Vestlandet som har denne godkjenningen av OsloMet. Studentene får tildelt hver sin elev som de følger fra start til oppkjøring i løpet av to år, forteller Ove Sagen-Hafstad, daglig leder ved Positiv Trafikkskole.

Med praksis hos Positiv Trafikkskole får studentene direkte kontakt med bransjen og en reell følelse av hvordan det er å jobbe på en trafikkskole.

Det siste trekker studentene Annhild og Andreas frem som positivt.

God oppfølging

– Vi er her på Positiv Trafikkskole to dager i uken, og opplever at vi får veldig god oppfølging. Nettopp det at undervisningen foregår på en trafikkskole gjør at vi kommer tett på bransjen fra første dag, og får innsyn i hvordan det er å jobbe på en trafikkskole, sier Andreas Frøynes, som er bosatt på Os.

Annhild Mortveit jobbet først som kokk, men ønsket å omskolere seg.

– Jeg er ikke spesielt glad i skole, men jeg trives veldig godt med å kjøre bil, og så liker jeg å jobbe med og veilede ungdommer. Det er kjekt å se folk utvikle seg og vokse i et fag. Få dem fra et punkt til et annet, og se at de opplever mestring, sier Mortveit.

Hun er fra Haugalandet, litt utenfor Haugesund. Da hun så at det var mulig å ha praksis i Bergen kombinert med nettstudier, så valgte hun Positiv Trafikkskole.  

– Dessuten visste jeg at jeg skulle gå på skole sammen med en annen student, og jeg foretrekker det fremfor å bo i kollektiv og bare sitte på soverommet med nettstudier. Jeg hadde også gjort litt research, og Positiv Trafikkskole virket som en solid skole med flere læreransatte, sier Mortveit.     

– Hvordan er oppfølgingen?

– Vi får stadig tilbakemeldinger på det vi har gjort, og tips om hva vi må endre på. Det kan være enkle pedagogiske ting du ikke har tenkt på. Noen ganger er tilsynelatende enkle ting litt komplisert, og da er det godt å få tett og trinnvis oppfølging, sier hun. 

Grep sjansen i Bergen

Birte Søilen er praksisveileder for studentene ved Positiv Trafikkskole. Hun har vært trafikklærer siden 2002, og begynte å jobbe hos Positiv Trafikkskole i 2019.

– Jeg byttet jobb utelukkende for å kunne bli praksisveileder for Oslo Met-studenter. Jeg trives som trafikklærer, men det å kunne jobbe med studenter slik jeg gjør nå i tillegg, var veldig fristende. Hvis jeg skulle søkt om å bli praksisveileder ved Nord Universitet, innebar det å flytte, og det var ikke et alternativ for meg. Da sjansen dukket opp i Bergen, grep jeg den, sier Søilen.

Studentene får undervisning på OsloMet, mens Søilen er ansvarlig for å veilede dem og bygge videre på den kunnskapen de allerede har på en slik måte at de blir dyktigere trafikklærere.

– Jeg er opptatt av å se elevene, og finne ut hvilket nivå de er på, og så starter vi der. Dette formidler jeg videre til Annhild og Andreas, og vi jobber med hvordan de formidler budskapet til sine elever slik at de velger et nivå elevene vil forstå, sier Søilen. 

Hun angrer ikke på at hun begynte å jobbe for Positiv Trafikkskole.

– Jeg trives veldig godt som veileder og det er kjekt å jobbe med Andreas og Annhild. Dessuten er det trivelige kolleger her, og det er en ryddig og strukturert ledelse, sier Birte Søilen.

Høyt snitt og få studieplasser

Forutsetningen for å få plass i Bergen er at man kommer inn på OsloMet sitt trafikklærerstudie i Lillestrøm. Trafikklærerstudiet ved Nord universitet tilbyr ikke denne løsningen.

OsloMet tar kun inn 25 trafikklærerstudenter per år. Dette krever normalt et snitt på mellom 5,0 og 5,4.

– Det har dessverre vist seg at de færreste som kontakter oss har mulighet til å få plass på studiet, sier Sagen-Hafstad. Han presiserer også at de normalt kun kan ta inn studenter hvert 2 år. Neste mulighet blir høsten 2022.

Får man plass er det ikke noen automatikk i at man får studieplass i Bergen. Det vet man ikke helt sikkert før ca. tre uker etter studiestart

– Det forutsetter blant annet at vi har minimum to studenter som ønsker å studere i Bergen.

– Konstruktivt samarbeid

Anders Kristoffersen er universitetslektor på OsloMet. Han er godt fornøyd med samarbeidet med Positiv Trafikkskole.

– Jeg opplever samarbeidet som konstruktivt. Positiv Trafikkskole var veldig motiverte for å være en praksisskole, og vi opplever dem som seriøse. Dessuten ønsket vi å tilrettelegge for å få studenter fra Bergen. Praksisveilederne er dyktige og engasjerte, og spiller på lag med oss, sier Kristoffersen.  

Har du forutsetning for å komme inn på studier fra høsten 2022 er du velkommen til å ta en prat rundt dine muligheter ved å kontakte daglig leder på ove@positiv-trafikkskole.no