Båtførerprøven: Bedrift gruppe

Det obligatoriske kravet til båtførerbevis gjelder båtførere som er født fra og med 1. januar 1980 og senere.

Informasjon

Hvem må ha båtførerbevis?

Det obligatoriske kravet til båtførerbevis gjelder båtførere som er født fra og med 1. januar 1980 og senere. Det er nødvendig med et slikt bevis for å føre fritidsbåter med lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25 hestekrefter. Eldre personer anbefales også å ta båtførerprøven. Når du har fylt 14 år kan du begynne å ta båtførerbeviset, men du vil først få det utstedt når du fyller 16 år. For å føre båt eller vannscooter under 24 meter og som kan oppnå en fart på 50 knop eller mer, må du fra 1 juni 2023 i tillegg ta et høyhastighetsbevis. Dette kurset kan ikke gjennomføres før kandidaten har betått eksamen og fått båtførerbevis. OBS våre kurs har Beståttforsikring: Ikke bestått = inntil et nytt gratis kurs. Forutsetter deltagelse på hele kurset samt at hele oppsatte eksamentid benyttes.

Generelt regelverk

Når en person under 16 år avlegger og består prøven, vil personen i første omgang få utstedt en skriftlig bekreftelse med resultatet fra Norsk Test. 
Ved fylte 16 år vil vedkommende få utstedt båtførerbeviset ved å kontakte Norsk Test. Personer over 16 år som består prøven vil få tilsendt båtførerbevis i løpet av 2-4 uker. Båtførerkurs må ledes av en person med nautisk kompetanse og erfaring i bruk av fritidsbåt, og sensor skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Positiv Trafikkskole AS er et autorisert testsenter godkjent av Norsk Test AS.