Mørkekjøring (Trafikant i mørket)

3 timers obligatorisk mørkedemo.

Informasjon

Hvis du ikke har gjennomført mørkedemonstrasjon (mørkekjøring), vil retten til å øvingskjøre kun være gyldig fram til og med 1. november samme år eller  31. januar året etter. Dette vil framgå av beviset. Når mørkedemoen er gjennomført vil det ikke være noen tidsbegrensning på beviset.

De som har gjennomført trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring før 2009, beholder sin rett til øvingskjøring uten tidsbegrensning.

Fra 1. juli 2009 vil personer som er over 25 år være fritatt for deler av trafikalt grunnkurs. Fritaket gjelder ikke førstehjelp og mørkedemo. Disse delene må være gjennomført før praktisk førerprøve.