Førerkort for tilhenger: Bedrift

Vi vet at for deg er tid penger. Vi har derfor gjort det enkelt for deg og din bedrift! Vårt tilbud: Komplett førerkort BE inntil 7000 kg. kr. 8950,- (kr. 8500,- ved 2-4 førerkort. Kr. 8000,- ved 5-6 førerkort. kr. 7700,- ved 7-10 førerkort )

Informasjon

Pris er for komplett førerkort og inkluderer lastsikringskurs, 2 obl. veiledingstimer og sikkerhetskurs på veg og leie av bil/henger til førerprøve med beståttgaranti.

Trafikkopplæring er fritatt fra MVA. Oppgitt pris er derfor for komplett førerkort kl BE.

Statens vegvesen sine gebyrer tilkommer. Veiledende pris komplett førerkort kr. 8950,-

Har kandidaten liten eller ingen erfaring med henger, bør det tas høyde for at det kan være behov for 1-3 ekstra kjøretimer.

Kjøretime henger á 45 min kr 975,-

Er du usikker på hvilket førerkort du trenger? Med Statens vegvesen sin Tilhengerkalkulator finner du raskt svaret. 

Beståttgaranti: Norges første beståttgaranti på BE førerkort. Får en kandidat ikke bestått på oppkjøring etter lærer mener vedkommende er klar, vil vi spandere leie av bil til en ekstra prøve. Dette gir din bedrift forutsigbarhet for kostnader.

Dette innebærer at vi tar direkte kontakt med alle ansatte for avtale om kurs og kjøretimer.

Hva kan du trekke med BE førerkort:

Du kan trekke tilhenger hvor samlet tillatt totalvekt for bil + tilhenger ligger i området 4250-7000 kg.

Fra 19.01.13 må tilhengerens totalvekt ikke overskride 3500kg.

Tillatte totalvekter finner du i vognkortet til bilen og tilhengeren.