Personvernserklæring

Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Positiv Trafikkskole samler inn og bruker personopplysninger på positiv-trafikkskole.no. Personvernerklæringen er oppdatert 13.11.2020.

Dine personopplysninger skal være trygge hos oss uavhengig av hvilken plattform du deler dem på. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov.

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller atferdsopplysninger.

Det gjelder når du

  • Bruker nettsiden vår
  • Kontakter oss via e-post eller ringer vårt kundesenter
  • Bestiller kurs eller timer

Vi er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn og hvordan personopplysningene behandles, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

1.Behandlingsansvarlig

Positiv Trafikkskole AS v/daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn om deg.

Kontaktopplysninger til den behandlingsansvarlige:

Positiv Trafikkskole AS

Fageråsveien 2

5067 Bergen

Tlf: (+47) 469 78 888

Orgnr: 989 686 410

 

Daglig leder: Ove Sagen-Hafstad

Tlf: 934 26 671

E-post: ove@positiv-trafikkskole.no

2. Hvorfor vi samler inn personopplysninger, og formålet med det

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger om deg til ulike formål avhengig av hvordan vi er i kontakt med deg. 

Formålet med innhentingen av personopplysninger er hele tiden å levere de tjenestene du som kunde forventer av oss basert på de henvendelser og avtaler som er gjort, samt gi deg bedre informasjon, service og støtte. Vi samler også inn informasjon om deg slik at vi kan tilpasse våre tjenester så de blir så relevante og nyttige for deg som mulig. I tillegg benytter vi persondata til å drive markedsføring dersom du har gitt samtykke til dette.

2.1 Personopplysninger knyttet til besøk på positiv-trafikkskole.no

Når du besøker positiv-trafikkskole.no loggføres dine bruksdata. Det skjer for eksempel når du viser eller klikker på innhold på nettsiden, eller når det gjennomføres søk. I den forbindelse benytter vi oss av informasjonskapsler, også kalt cookies. Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin når du laster ned en nettside. 

Cookies som benyttes for å registrere hva du gjør på nettsidene våre inneholder et id-nummer, som blir liggende hos deg mellom hvert besøk. Dette gjør at du i utgangspunktet er anonym, men vi allikevel kan samle informasjon om hva du og andre gjør på nettstedet over tid. Opplysninger som samles inkluderer hvilke sider som er besøkt og andre aktiviteter på nettstedet, i tillegg til generell informasjon om din nettleser og datamaskin/mobiltelefon, samt din IP-adresse i anonymisert form.

Det er to ulike formål med denne datainnsamlingen.

Det første formålet er å gi oss informasjon om hvordan nettsidene våre brukes, slik at vi blir bedre i stand til å forbedre din brukeropplevelse, gi nettsiden bedre funksjonalitet og analysere trafikken vår. Til dette formålet benytter vi Google Analytics til å samle og lagre data, men vi sørger for at opplysningene ikke deles med andre eller benyttes til andre formål. Uten denne informasjonen blir det vanskelig for oss utforme nettsiden slik at den løser våre kunders behov på en god måte, og grunnlaget for denne behandlingen er derfor en interesseavveiing.

Det andre formålet er å kunne servere deg personalisert og tilpasset markedsføring inkludert produktannonser med et personlig preg i andre kanaler og nettsteder, som for eksempel sosiale medier, utenfor positiv-trafikkskole.no, eller å måle effekten av slik markedsføring. For å oppnå dette lar vi annonseleverandører som Google, Facebook og Microsoft få knytte opplysningene om din bruk av nettstedet til sine cookies, og sine id-nummer. Dette setter dem i stand til å koble sammen informasjon fra mange ulike nettsteder, slik at vi kan få vise deg relevante annonser andre steder på Internett, og slik at de kan berike den interesseprofilen de har på din bruker for at du skal generelt få bedre tilpassede annonser også fra andre bedrifter. Grunnlaget for denne behandlingen er ditt aktive samtykke, som du gir ved å akseptere markedsføringscookies eller klikke “Tillat alle” på vårt cookie-banner.

vår cookie-oversikt kan du se en full oversikt med flere detaljer over hvilke cookies som brukes på positiv-trafikkskole.no. Du kan også endre eller trekke tilbake ditt samtykke til vår bruk av cookies.

2.2 Personopplysninger forbundet med bestilling/påmelding til kurs og timer

For å levere våre tjenester trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post. Behandlingsgrunnlaget for dette er vår plikt til å oppfylle avtalen med deg, samt oppfylle rettslige plikter knyttet til regnskapsføring etc.

For kunder som er påmeldt kurs i inneværende periode, eller nylig har avsluttet kurs, benytter vi kontaktopplysninger til å sende informasjon/markedsføring av tilleggskurs eller ledige plasser på pågående kurs. Behandlingsgrunnlaget for dette er en interesseavveiing, da vi oppfatter at dette er verdifull og nyttig informasjon for deg som kunde.

Vi benytter løsningen Netflex fra Apility AS for utvikling av nettsider og lagring av personopplysninger innsendt via nettsiden.

Som nevnt under pkt 2.1 ovenfor benyttes cookies ved besøk på positiv-trafikkskole.no. Informasjon om tjenester du bestiller på nettsiden knyttes også til cookies, men det gjør ikke andre opplysninger om deg som navn, e-post osv. Se pkt 2.1 for mer informasjon om formålet med dette.

2.3 Personopplysninger knyttet til e-post henvendelser eller telefonkontakt med vårt kundesenter

For å håndtere innkomne telefoner og e-posthenvendelser, inkludert innsendte kontaktskjemaer fra nettsiden, lagrer vi navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt tidligere e-posthistorikk. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på, og informasjonen loggføres derfor som en del av din kunderelasjon med oss. 

3. Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Vi gir ikke personopplysninger om deg videre til tredjepart med mindre det  foreligger et lovlig grunnlag for en slik utlevering. Et lovlig grunnlag kan i denne sammenheng være at vi må utgi nødvendige personopplysninger, for å bli i stand til å oppfylle de avtaler og forpliktelser vi har overfor deg. Det kan også være et rettslig lovgrunnlag som pålegger oss å utgi personinformasjon om deg. 

3.1 Når du besøker nettstedet

Vi bruker cookies (se pkt 2.1) for å gi innhold og annonser et personlig preg, for å analysere trafikken vår, og for å levere sosiale mediefunksjoner. Vi deler derfor informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, med våre samarbeidspartnere innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid. Våre samarbeidspartnere vil kombinere den informasjonen med annen informasjon som du har gjort tilgjengelig for dem, eller som de har samlet inn gjennom bruk av tjenestene deres.

I noen tilfeller kan disse aktørene tilby deg muligheten til å påvirke hvordan dine personopplysninger behandles og benyttes.

Tredjepartsleverandører vi samarbeider med inkluderer

Se også fullstendige detaljer i vår cookie-oversikt.

Utover ovennevnte vil vi aldri selge eller utlevere personopplysningene dine til tredjepart/utenforstående. Tredjepart har heller ikke rettigheter til innsyn i eller mulighet til å benytte dine opplysninger til andre formål enn det som er beskrevet i kapittel 2.

4. Grunnlaget for behandlingen og dine rettigheter

Vårt grunnlag for behandling av personopplysninger om deg er ett av følgende 

  • de avtaler som er inngått
  • de samtykkene du har gitt når du aksepterer cookies på nettstedet, eller når du bestiller tjenester på nettsiden
  • en interesseavveiing basert på båre legitime interesser (se pkt 2.1 og 2.3)     

Du har til enhver tid rett til rett til å kreve innsyn i hva slags personopplysninger vi har lagret om deg, du kan be om korrigering eller sletting av lagrede personopplysninger.

Ditt samtykke for behandling av personopplysninger basert på cookies kan du endre eller trekke tilbake på denne siden.

Som registrert bruker/kunde kan du gå inn på “min side” her og se eller endre samtykkene du har gitt.  Ønsker du å slette profilen din kan det også gjøres her. 

Ønsker du ikke å benytte deg av disse mulighetene, eller du har andre spørsmål, kan du kontakte oss på post@positiv-trafikkskole.no eller ringe oss på telefon 469 78 888.

Alle personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. 

Dersom du mener at vi ikke behandler dine personopplysninger i tråd med pålagte lover og regler, kan du klage til post@positiv-trafikkskole.no eller Datatilsynet.

Lagring av personopplysninger

Vi vil lagre personopplysninger om deg så lenge det er nødvendig for å oppfylle de forpliktelser og avtaler vi har overfor deg. 

Opplysninger som vi etter bokføringsloven er forpliktet til å oppbevare i minst 5 år, vil bli slettet når kravet til oppbevaring er utløpt.

5. Overføring til andre land

Flere av de systemene vi benytter fra tredjepartsleverandører baserer seg på lagring av data utenfor EU/EØS, primært i USA. Vi er klar over utfordringene med å etterleve europeisk regelverk (GDPR) når data er fysisk lagret i andre land, og spesielt følgene av Schrems II dommen. Vi bestreber oss på å ta i bruk eller bytte til systemer og leverandører som lagrer data innenfor EØS eller i godkjente tredjeland, men må anerkjenne at dette i mange tilfeller er praktisk eller økonomisk vanskelig, særlig tatt i betraktning kostnaden ved å skifte leverandør. Risikoen ved lagring av data i andre land knytter seg til uvisshet om informasjonssikkerheten, muligheten for andre lands myndigheter til å kreve innsyn i datamaterialet, og begrenset mulighet for deg til å hevde dine rettigheter. Vi vurderer det slik at de systemer vi benytter som lagrer data i andre land i liten grad inneholder personopplysninger som vil ha interesse eller verdi for myndigheter eller andre aktører, og at risikoen for krenkelse av ditt personvern er begrenset.

 

6. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i denne personvernerklæringen. Eventuelle endringer vil bli lagt ut på denne siden. Øverst i personvernerklæringen er det oppgitt en dato for når den sist ble endret. Dersom det er vesentlige endringer, eller endringer som krever ditt samtykke, vil du bli kontaktet på e-post, eller vi vil legge ut informasjon på vår nettside.