- Foreldrene, altså ledsagerne, har ofte ikke nok kunnskap til å vite hvordan de skal ta fatt på situasjonen og få en effektiv øvelseskjøring.
- Foreldrene, altså ledsagerne, har ofte ikke nok kunnskap til å vite hvordan de skal ta fatt på situasjonen og få en effektiv øvelseskjøring.

Fungerer privat øvelseskjøring etter hensikten?

Statens vegvesen anbefaler mye privat øvelseskjøring i ung alder. Faglig leder ved Positiv Trafikkskole, Ove Sagen-Hafstad, mener det ikke er mengden trening som er avgjørende for å få førerkortet.

- Min erfaring etter 14 år som trafikklærer er at foreldrene ofte famler i blinde. De ser gjerne for seg at eleven skal kunne kjøre i alle mulige slags trafikksituasjoner etter få timer. Det er gjerne basert på den opplevelsen de selv hadde av trafikkopplæring for 20-30 år siden, forklarer Sagen-Hafstad.

- Mange kjører mye, men har ofte lært lite før de begynner ved en trafikkskole.

Sagen-Hafstad poengterer at nivået på kjøringen til de fleste foresatte er veldig bra, men at det ikke nødvendigvis er samsvarende med de kravene som stilles til kompetansen til elever som skal ta førerkortet i dag.

- Foreldrene, altså ledsagerne, har ofte ikke nok kunnskap til å vite hvordan de skal ta fatt på situasjonen og få en effektiv øvelseskjøring. Mange kjører mye, men har ofte lært lite før de begynner ved en trafikkskole.

Mye privat øvelseskjøring gir deg ikke nødvendigvis lappen raskere

Skal man følge rådene fra statens vegvesen bør man begynne med den private øvelseskjøringen i ganske ung alder, aller helst skal man være ferdig med alt det obligatoriske ved fylte 16,5 år, og deretter ha en god del mengdetrening med foresatte i 1,5 år før man tar førerprøven, forklarer Sagen-Hafstad.

- Tanken bak er veldig god, men jeg føler ikke alltid det fungerer like bra i praksis. Jeg mener stikkordet her er motivasjon. Det er ikke alle 16-åringer som er like motiverte, og personlig mener jeg man bør lodde stemningen litt hjemme før man setter i gang med privat øvelseskjøring og kjøring i samarbeid med en kjørelærer.

Er du ikke positiv til privat øvelseskjøring?

- Jo det er jeg! Forsking viser at økt mengdetrening minsker ulykkesrisikoen for unge førere. Det jeg ønsker å få frem er at mye øvelseskjøring hjemme ikke nødvendigvis fører til at man får førerkortet tidligere. Jeg er tilhenger av at øveleskjøringen skjer på et riktig nivå slik at man får god kvalitet på læringen.

- Dagfinn Moes forskning tidlig på 90-tallet (Moe 1992) viser blant annet at foreldres oppfatning av hva som er korrekt kjøring overføres til eleven under privat øvelseskjøring. Forskningen viser at hvis det skjer en slik overføring, vil kontakten med trafikkskolen være viktig for å kunne påvirke ledsagernes forestilling om hva som menes med sikker kjøring.

Er det ikke vanskelig for foresatte å skjønne hva de skal gjøre?

- Jo, derfor har vi blant annet utviklet egne undervisingsfilmer som foresatte har tilgang til.

Målet er at når de foresatte går ut i fra det kurset skal de være i stand til å starte privat øvelseskjøring på et mye høyere nivå enn hva de i var stand til før de kom.

Hvordan kan man effektivisere den private øvelseskjøringen?

Sagen-Hafstad så tidlig behovet for et kurs der deltakerne fikk de verktøyene de trengte for å få et godt utbytte av den private øvelseskjøringen. I forbindelse med en kandidatoppgave i 2011 utviklet Sagen-Hafstad et kurs som skulle hjelpe foreldre til å bli dyktige ledsagere.

- Etter en del prøving og feiling i starten er det nå et 4-timers kurs, hvor vi tar myndighetens mål til trafikkopplæring gjennom hele læreplanen og går konkret inn og lærer foresatte opp i temaer som blant annet vikeplikt, rundkjøringer og økonomisk kjøring. Målet er at når de foresatte går ut i fra det kurset skal de være i stand til å starte privat øvelseskjøring på et mye høyere nivå enn hva de i var stand til før de kom.

- Ikke minst at de snakker mer samme språk som en trafikklærer. Resultatet av kandidatoppgaven min i 2012 viste at dette resultatet blir oppnådd.

Positive opplevelser

En av de som har deltatt på Ledsagerkurset er universitetslektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling Trafikkopplæring, Brit Solli Isachsen. Hun forteller at kurset absolutt stod til forventingene.

- Jeg syns kurset var veldig praktisk retta og det traff målgruppen på akkurat rette tidspunkt. Kurset var lagt til noen få dager etter at elevene var ferdig med det trafikale grunnkurset, og dermed fikk ledsagerne førstehåndskunnskap angående hva som er viktigst å tenke på i oppstarten, og det syns jeg var veldig bra, forteller Solli Isachsen.

En annen som har deltatt på Ledsagerkurset er Henning Vatle som skulle begynne å øvelseskjøre med sin sønn.

Jeg følte jeg fikk mer trygghet rundt rutinemessige ting slik som justering av sete og speil, og opplæringen ble mer systematisk.

- Jeg tenkte vel før kurset at jeg ikke hadde så mye å lære, sier Vatle og ler. Men det var det likevel. Det var en del nyttige tips og triks der. Det begynner å bli en del år siden jeg selv tok lappen så jeg tenkte det var på tide med en oppfriskning.

Vatle er ikke i tvil om hva han mener om kurset.

- Jeg syns absolutt det var et bra kurs! Ove er flink og engasjerende. Jeg følte jeg fikk mer trygghet rundt rutinemessige ting slik som justering av sete og speil, og opplæringen ble mer systematisk. Det kan absolutt anbefales!

Men er det kostbart?

- Nei, det koster litt mer enn en kjøretime, og fra 1. august inngår gratis ledsagerkurs for en foresatt ved bestilling av trafikalt grunnkurs, forklarer Sagen-Hafstad.

Sagen-Hafstad forteller at han syns det er motiverende å holde kurs.

- Jeg syns det er gøy å se forskjellen på foreldrene når de kommer på kurset og når de går igjen. De er som regel skeptisk når de kommer, men begeistret når de går. 

Bli elev: https://www.positiv-trafikkskole.no/bli-elev/

 

Positiv Trafikkskole

Vår skole i Bergen er størst på kurs og best på beliggenhet. Vi henter ved skole, hjem og arbeidsplass etter avtale.

Vi kan tilby deg føreropplæring på bil, tilhenger og moped.

Positiv Trafikkskole holder også kurs og eksamen i båtførerprøven.

Våre bilelever får gratis tilgang til vår unike elevside, samt gratis tilgang til Teorifilm.no så lenge man er aktiv elev.

Teorifilm.no, som er utviklet av Positiv Trafikkskole, inneholder filmer og teoritester av alle øvelsene du skal lære. Dette medfører effektiv opplæring og mer kvalitet på den private øvelseskjøringen.